Sigorta Brokerliği Nedir.?

Danışman olarak da tanımlayabileceğimiz Sigorta Brokerliği, çalışma esasları TC Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık genel müdürlüğü tarafından belirlenen Sigortacıyı değil, sigortalıyı temsil eden bir kuruluştur.Amaçları temsil ettikleri şirketlerin ürünlerini pazarlamak ve satmak olan sigorta Acente lerinin tam aksine Sigorta Brokeri temel olarak; müşteriye sigorta hizmeti sağlamdan önce riskleri araştıran, bu risklerin sigorta kapsamına nasıl alınacağı konusunda çalışma yaparak müşterinin lehine en uygun prim teminat dengesi çerçevesinde sigorta hizmeti temin eden kuruluşlardır. Özellikle sigorta sektöründeki tüm sigorta şirketleri ayrı ayrı teminatları ve istisnaları olan standart poliçe türleri oluşturmuşlardır.

Müşteriler genelde bu ürünleri alırken kendi bünyelerine en uygun kapsamı seçmek konusunda zorlanırlar. Bazı durumlarda ise müşteriler ne satın aldıklarını tam olarak bilmeden sigorta kapsamı satın alırlar. Bu durum hem fazla prim ödeyerek müşteri menfaatlerine ters düşen bir durum oluştururken , bazen de hasar anında hasarın karşılanmaması gibi müşterinin ticari hayatını tehlikeye atacakhatta faaliyetini durdurmasına sebep olabilecek büyük zararlar doğurur. İşte sigorta brokeri müşterinin sadece sigortacısı değil risk yönetim danışmanı olarak ortaya çıkmaktadır.Uzman risk danışmanlarımız, müşterimiz olan şirketlerin risklerini bütünsel bir bakış açısıyla araştırır, tespit eder, tespit edilen risklerin neden sonuç ilişkisiyle anlatıldığı bir rapor oluşturulur.

Araştırmalarımızı, farklı deneyimlerimizden hareketle sektörlerde yaşanan gelişmelere, değişimlere ve teknolojilere göre farklı risk analiz tekniklerini kullanarak Olası azami hasar hesaplanır. Son olarak, tesisin sahip olduğu tehlike risklerinin azaltılması için, işletmeye yönelik öneriler listesi, sigortalının da sigortacının da uzun vadede menfaatini gözetecek şekilde hazırlanarak raportamamlanır ve oluşturulan Risk Tespit Raporu (RTR) nu müşterimize aktarırız

Neden Broker Ile Çalışmalısınız?

Firmanızın ve/veya şahsınızın sigorta ihtiyacını karşılamak için, sigorta şirketleri ile Firmanız ve/veya şahsınız adına görüşme yapmak sizin için zaman ve emek kaybının yanında, doğru ve optimum poliçeyi seçememe ihtimalini de birlikte getirebilir. Pek çok sigorta şirketi ile ayrı ayrı görüşmek, prim, teminat, bedel, muafiyet ,özel şart gibi konularda homojen kıyaslama yapma imkanı bulmanızı zorlaştırır ve zaman maliyetinizi arttırır.Broker ve sigorta acentesinin farkı ise tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Sigorta acentesi temsil ettiği sigorta firmasının çıkar ve ihtiyaçlarını korumaya mecburken, brokerin tek amacı sizin çıkarlarınızı maksimum derecede korumaya çalışmaktır.

Brokeriniz pazarda hali hazırda var olan tüm sigorta şirketlerinin sizin adınıza düzenlenmiş tekliflerini incelediği gibi, gerekli gördüğü durumlarda ihtiyaçlarınıza özel teminatları ekleyebilir, hatta sizin için özel çözümler ve ürünler de oluşturabilir.Kısaca özetleyecek olursak; Sigorta brokeri ile çalışmak size , tüm sigorta şirketlerinin mevcut ürünleri arasından seçim yapma özgürlüğü sağlamasının yanı sıra; size özel, sizin şartlarınız dahilinde risklerinizi ortadan kaldıracak veya minimize edecek poliçe ve /veya poliçeleriniz için sipariş verebilme özgürlüğüne sahip olma keyfiyetinden dolayı Sigorta Brokeri ile çalışmalısınız