Günümüz modern dünyasında tüm varlıklarınız sonsuz sayıda risklerle karşı karşıyadır. Ve yaşamsal faaliyetlerimiz esnasında verdiğimiz zararlar dolayısıyla gelir kayıplarına da uğrayabiliriz. Özel sigortalar karşı karşıya olduğunuz bu risklerin bir kısmını tazmin eder.


Sigorta hizmetleri, günümüzde ihtiyaç sahiplerine geniş bir yelpaze sunmaktadır. Poliçenin düzenlenmesi, oluşabilecek bir hasar durumunda hasarın tazmini ve hasar sürecinde ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıklara kadar, kurumlar; sigortacılık kavramları ve mevzuatı konusunda uzman bir desteğe ihtiyaç duyabilmektedirler.


Dume Sigorta Brokerliği , deneyimi, bilgi birikimi, güçlü teknik altyapısı ile tüm sigorta branşlarında kurumunuza ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.


Sigorta Danışmanlık hizmetleri,

 

1.    Poliçe öncesi hizmetler 
2.    Hasar sonrası hizmetler  
3.    Hukuk süreci hizmetler 
olarak üç ayrı kategoride değerlendirilebilir.


Poliçe öncesi Danışmanlık hizmetleri, karşı karşıya kalabileceğiniz riskleri tanımlamak için yapılan ‘’Yerinde değerlendirme’’ 
Sonrasında nelerin sigortalanması gerektiğinin tespit etmek için yapılan  Risklerin Tanımlanması 
Mevcut poliçelerin ve prim seviyelerinin analizi, özel wording çalışması, Ex-gratia havuz girişimi, yenileme yönetimi’nden oluşmaktadır.
Hasar sonrası Danışmanlık hizmetleri; Temel olarak 4 aşamadan oluşmaktadır
•    Hasar ihbarının sigorta şirketine yapılması
•    Zararın tespiti için eksper atamasının takibi ve yönlendirilmesi,
•    Gerekli evrakların temin edilmesi ve ilgili kişilere iletilmesi
•    Hasar raporunun oluşturulması neticesinde Sigortalı ile mutabakat sağlanması ve hasarın tazminin sağlanması
Hukuk süreci Danışmanlık hizmetleri; ile verilen hizmetler, oluşan hasar sonrasında sigorta şirketi ile sigortalı arasında meydana gelmiş  uyuşmazlıklar ve sürmekte olan davalar konusunda danışmanlık hizmetlerini içerir.