RİSK TESPİT HİZMETİ

Kurumsal risk yönetimi (ERM) çerçevesinde belirlenmiş tehlike riskinin daha iyi tanımlanması için yerine getirilen bir süreçtir. “Tehlike Risk tespiti ” bir kurumun, sektörün, şirketin veya tesisin özellikle yangın, hırsızlık, sel, deprem vb gibi doğrudan risklerin yanında bu riskler ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek kayıpları da ortaya koymak olarak tanımlanmaktadır. Uzman risk danışmanlarımız, müşterimiz olan şirketlerin risklerini bütünsel bir bakış açısıyla araştırır, tespit eder, tespit edilen risklerin neden sonuç ilişkisiyle anlatıldığı bir rapor oluşturulur.

Araştırmalarımızı, farklı deneyimlerimizden hareketle sektörlerde yaşanan gelişmelere, değişimlere ve teknolojilere göre farklı risk analiz tekniklerini kullanarak Olası azami hasar hesaplanır. Son olarak, tesisin sahip olduğu tehlike risklerinin azaltılması için, işletmeye yönelik öneriler listesi, sigortalının da sigortacının da uzun vadede menfaatini gözetecek şekilde hazırlanarak rapor tamamlanır ve oluşturulan Risk Tespit Raporu (RTR) nu müşterimize aktarırız