İşe Alım & Uyum Süreci
İşe alım ve uyum sürecinde amaç, o pozisyon için gereken yetkinlik ve becerilere uygun kişileri seçmek ;uyum programı ile kısa sürede şirketimize ve çalışma sistemimize adapte olmalarını sağlamaktır

Performans Yönetimi
Dume Sigorta Brokerliği iş dünyasının değişen dinamiklerini izleyerek tüm çalışanlarının ihtiyaç ve isteklerini gözönünde bulundurur. Her çalışan kendisinden bekleneni ve hedeflerini net olarak anlayacağı, performansının objektif kreterler ile yorumlanan bir performans sistemi ile değerlendirilir.

Eğitim & Gelişim

Çalışanların işe ilişkin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayacak eğitim ihtiyaçları belirlenerek bu yönde etkin eğitim programlarına katılımları desteklenir

Kariyer Yönetimi
Dume Sigorta Brokerliğinde çalışanlara yatay ve dikey ilerleme fırsatı veren en verimli olabilecekleri iş ve pozisyonlarda değerlendirilmesine olanak sağlayan bir kariyer yönetim sistemi uygulanmaktadır.

 

Açık Poziyonlar