Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömür haricindeki yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve / veya tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeller için Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza sigorta poliçesi yaptırmak zorundadırlar.

Teminatlar

  • Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması,
  • Yanık ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması
  • Madenlerde meydana gelen ani ve harici kazalar

Kapsamlar


Ölüm Teminatı Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ölümüne yol açtığı takdirde, teminatın tamamı, sigortalının kanuni varislerine (hak sahipleri) ödenir.
 

Sürekli Sakatlık Teminatı Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde sakatlığına yol açtığı takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda, sürekli sakatlık tazminatı ilgili genel şartlarda belirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir.


Teminat Kapsamı Dışında Kalan Haller

  • Savaş ve her türlü savaş halleri,
  • Grevler, işçi hareketleri ve kavgalara katılma,
  • Fırtına, dolu, yağmur gibi olaylar sonucunda meydana gelmeden yangın, sel, su baskını sırasında karşılaşılacak riskler,
  • Suç işlemek ve suça teşebbüs,
  • Sigortalının kendini bile bile tehlikeye sokması sonucu ortaya çıkacak kazalar