Mesleki sorumluluk sigortası, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları maddi ve manevi yasal tazminatlara karşı koruma sağlayan ve her meslek özelinde hükümleri belirlenmiş sigorta çeşididir.

Talep edilmesi halinde, sigortalının yurtdışında yürüteceği mesleki faaliyetler de sigorta kapsamı altına alınabilmektedir.
 

Hangi meslek sahipleri faydalanabilir?

 • Serbest Muhasebeciler / Mali Müşavirler 
 • Avukatlar 
 • Mimar ve Mühendisler
 • Seyahat Acenteleri
 • Yönetim Danışmanları
 • Medya Hizmetleri
 • Bilgi İşlem, Programlama 
 • Sigorta Acenteleri / Brokerleri
 • Çeviri Büroları 
 • İnsan Kaynakları 
 • Destek hizmetleri / Çağrı Merkezleri 
 • Ekspertiz Hizmetleri

başta olmak üzere çeşitli alanlarda mesleki faaliyette bulunan gerçek şahıs ve kurumlar için teminat sağlanabilmektedir

Poliçe hangi durumları kapsar?

 

Sigortalının mesleki hizmetini yerine getirirken her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, mesleki hizmeti yerine getirirken yapılan kusur ve ihmaller veya mesleki hizmeti yerine getirmemesi durumlarında üçüncü şahıslar tarafından talep edilen tazminatı kapsamaktadır.

Ayrıca;

Savunma Masrafları 
Sigortalı aleyhine bir taleple bağlantılı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini
Mahkemeye Katılma Masrafları
Bir sigortalının mahkemeye katılması gibi gerekli  durumlarda günlük masraflarını
Hakaret, Manevi Tazminat Talepleri
Sigortalıdan hakaret sebebiyle talep edilen tazminat ve manevi tazminat taleplerini

kapsamaktadır