Özel Sağlık Sigortası sigortalıların sigorta süresi içinde önceden mevcut bir durum ile bağlantılı olmayan durum sonucu hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, genel şartlarla varsa özel şartlar çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eden sigorta türüdür.