Site/apartman sakinleri olarak Ortak yaşam alanlarında her gün birbirinden farklı birçok riskle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da yöneticilere ortak alanların güvenliği açısından önemli sorumluluklar yüklemektedir. 
Site Ortak Alan sorumluluk Sigortası yöneticilerinin sorumluluklarını paylaşmak için tüm sakinleri toplu yaşam alanlarındaki tüm değerleri kapsamlı teminatlarla güvence altına alıyor.

Sivil Ortak Alanlar (Apartman Site Yönetimleri) ve Ticari Ortak Alanlar (Plaza, AVM vb. Ortak Alanlar) ikiye ayırabileceğimiz Ortak Alan Sigortası;
Apartman,site yada AVM vb. ortak kullanılan alanlarını ve muhteviyatını, poliçede yer alan teminatlar dahilindeki risklere karşı güvence altına alan bir yangın sigortası çeşididir.

Yasal tanımlara göre;
634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesi, B Bendinde:  
Kat Maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.
‘Madde 35’in C Bendinde; Yöneticinin görevleri arasında:
‘Yönetim plânında aksine hüküm olmadıkça Ana Gayrimenkulün Sigorta ettirilmesi gereklidir.’
Maddeleri yer almaktadır. Dolayısıyla aslında her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı vardır.
Ortak Alan Sigortası yaptırın hem ortak yaşam alanlarında güvende hissetmenizi sağlayalım hem de risklerinizi paylaşalım!

Teminata Alınabilecek Olunan Değerler:

 • Bina
 • Makine
 • Demirbaş
 • Dekorasyon
 • Kasa

Ana Teminatlar;

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Yangın Mali Sorumluluk
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör
 • Boya, Badana / Dekorasyon Masrafları
 • Alçıpan Tavan Çökmesi
 • Dolu
 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Yer Kayması
 • Kazı sonucu yer kayması
 • Hava Taşıtları
 • Kara Taşıtları
 • Duman
 • Kar Ağırlığı
 • Enkaz Kaldırma Masrafları

İsteğe Bağlı Teminatlar:

 • Kasa Yangın
 • Kasa Hırsızlık
 • Deprem
 • Sel veya Su Baskını
 • Cam Kırılması
 • Makine Kırılması
 • Elektronik Cihaz Sigortası
 • İşveren Mali Sorumluluk
 • Emniyeti Suistimal
 • Ferdi Kaza
 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk
 • Taşınan Para
 • Deniz Taşıtları Çarpması