Tekne & Makine Sigortaları, teknenin gövde, makine ve ekipmanlarını sefer esnasında, limanda, demirde iken veya tamir ve bakım esnasında çeşitli risklere karşı güvence altına alan sigorta türüdür.

Tekne & Makine sigortaları teknenin deniz tehlikeleri veya benzer tehlikeler neticesinde hasarlanması veya kaybı veya armatörün oluşacak sorumlulukları neticesindeki zararını karşılar..

Tekne & Makine Sigortası Teminatları

 • Deniz, ırmak, göllerin veya diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri
 • Yangın, patlama (infilak)
 • Geminin dışındaki kişiler tarafından zor kullanılarak yapılan hırsızlık
 • Denize mal atılması
 • Korsanlık
 • Kara taşıtları, rıhtım veya liman düzen veya donanımı ile temas
 • Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım
 • Yük veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması ya da yer değiştirmesi sırasında olan kazalar
 • Kazanların patlaması, şaftların kırılması veya makine ya da teknedeki herhangi bir gizli kusur
 • Kaptanın, gemi zabitlerinin, gemi adamlarının ya da kılavuzların ihmali
 • Burada sigortalı olmamaları koşulu ile onarımcılar ya da gemi kiracılarının ihmali
 • Kaptan, gemi zabitleri veya gemi adamlarının barataryası
 • Hava taşıtları, helikopter veya benzer nesnelerle ya da bunlardan düşen şeylerle temas