Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası, sigorta ettireni sigortanın yürülükte kaldığı süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.

Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sağlığının bozulması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini kapsamaktadır.
 

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Ana teminatları

  • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması
  • Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi

 

Ek Sözleşme İle Teminat Altına Alınabilecek Haller

  • Sigortalı, gayrimenkul sahibi veya iş sahibi olarak temin edilmişse, poliçede belirtilmiş olan gayrimenkullerde veya asansör veya yük asansörlerinin üçüncü şahıslara verecekleri zarar ve ziyandan doğan mali sorumluluklar,
  • Emanet edilmiş nakil vasıtaları hakkında otelcilere yönelik olan mali sorumluluklar,
  • Su basması, çığ, seylap, heyelan, yangın, duman yüzünden uğranan zararlardan doğan mali sorumluluk