Özellikle Kamu ihale süreçlerinde özel sektörün teminat ihtiyaçlarını karşılayabilmek, bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarına alternatif yaratmak, bu şekilde kredi limitlerinin başka alanlarda kullanılmasını sağlamak üzere reel sektörün elini rahatlatmak adına özel sektör için önemli bir enstrümandır.
Firmalar ihalelere katılırken teminat mektubu yerine Sigorta Şirketi Kefalet Sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunabilmekteler

Kefalet Sigortası Nedir?

 

05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkan tanınmış ve ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği düzenlenmiştir.

Firmalar açısından kredi limitlerinin daha da önem kazandığı bu günlerde Sigorta Şirketlerinin pazara sunduğu Kefalet Sigortası ve ona bağlı Kefalet Senetleri özel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında yeni ve ek bir kapasite oluşturmuştur. Bu şekilde, bankalarca hali hazırda teminat ihtiyacı için kullandırılan kredi limitlerinin reel sektör tarafından başka alanlarda kullanımının önü açılmış ve teminat ihtiyaçlarının karşılanması için alternatif ürün sağlanmıştır.
Kefalet sigortası borçlunun bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi bakımından sigortalılar için ek bir avantaj sağlamaktadır. 


Kefalet Senedi Nasıl Alınır?

  • Teminat senedi almak isteyen şirketler, teklif talep ediniz butonuna tıklayarak  online başvuru formunu doldurarak kefalet sigortası başvurusunu yapılabilir.
  • Kefalet sigortası yaptıracak olan şirket gerekli bilgiler ile birlikte hesap özetleri, bilanço vb. olmak üzere şirketine ait finansal dokümanları yükleyerek başvurusunu tamamlayabilir.
  • Firmalardan temin edilen mali verilerle finansal analiz ve bankalardan kullanmış oldukları kredilerin limit, risk ve geri ödeme durumları göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi yapılmaktadır. 
  • Finansal incelemelerden sonra Sigorta Şirketi varsa taleplerini ileterek gerekli sözleşme ve poliçeleri düzenler.
  • Sigorta Şirketi talebi onayladıktan sonra, lehdara verilmek üzere bir kefalet senedi düzenler.
  • Kefalet sigortası yaptıran şirket yükümlülüklerini yerine getirmezse, lehdarın talebi üzerine Sigorta Şirketi devreye girer.

 

Kefalet sigortası türlerini 5 ana başlık üzerinde toplayabiliriz.

1.İhale Geçici Teminatı :
İhalenin tamamlanması öncesinde amirin ihaleden ayrılması, sunması gereken teminatları sunmaması, ihale sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi gibi risklere karşı düzenlenen kefalet sigortası türüdür. 
2.Performans Teminatı
İşin şartlarının sözleşmede belirtilen şekillerde yerine getirilmemesi durumuna karşı düzenlenen kefalet sigortası türüdür. 
3.İmalat - Bakım - Onarım 
Makina üretimi, mühendislik ya da inşaat yapımı gibi iş tesliminden sonra işin performansının değerlendirilebildiği durumlarda, iş tesliminden beli bir süre sonra işçilikten kaynaklanan kusur ve zararlara karşı oluşturulan kefalet sigortası türüdür. 
4.Sözleşme Teminatı 
Sorumlunun sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını sözleşmedeki şekilde yerine getirmemesi riskine karşı oluşturulan kefalet sigortası türüdür. 
5.Mahkeme ve Gümrük Teminatı 
Mahkemelerin, vergi dairelerinin, gümrük idarelerinin taraf olarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, malın gümrükten çekilmesi veya malın gümrüklenmesinden kaynaklanabilecek hatalar nedeniyle kamu kuruluşlarının alacağının karşılanması için sigorta ettirenden talep edilen kefalet sigortası türüdür.