Bir ürünün yaşam döngüsünde karşılaşılan sorumluluklara ilişkin zorluklar her sektör ve her ürüne özgü değişkenlik göstermektedir ve bir ürün sorumluluk ve geri çağırma işlemi, bir şirketin itibarını ve karlılığını yerle bir edebilmektedir.


Ürün Sorumluluk Sigortası


Sorumluluk sigortalarının bir çeşidi olan ürün sorumluluk sigortası, sigorta konusu bir malın üretilmesi sırasında meydana gelen bir olay ya da sigorta konusu ürünün üçüncü kişiler tarafından kullanılması sırasında sigorta ettirenin sorumlu tutulacağı ve ödemekle yükümlü olacağı maddi ve / veya bedeni zararlardan doğacak tazminat taleplerine karşı güvence sağlamaktadır.

Ürün sorumluluk sigortasının tamamlayıcısı niteliğinde olan Ürün geri çağırma sigortası


Ürün üzerindeki kusurlar yüzünden üçüncü kişilerin maddi veya bedeni şekilde bir zarar görmesi veya bu kusurların bir zarara neden olma tehlikesi taşıması halinde, bu ürünlerin piyasadan geri toplanması için yapılacak masrafları karşılar. 
Bu ürünler, sigortalı tarafından üretilen, tedarik edilen ya da dağıtımı yapılan ürünler olabilir. Üründeki kusurlar, üretici firma tarafından tespit edilmiş olabilir, veya objektif değerlendirme ile var olduğu kabul edilmiş olabilir ya da yetkili yasal otoritelerin verdiği kararlarla belirlenmiş olabilir.
Ayrıca, ürünün toplatılması ve sonrasında maruz kalınacak maddi kayıplar konusunda sigorta ettirenin yasal sorumluluğu da ürün geri çağırma sigortası ile güvence altına alınmaktadır.
Genel olarak bütün üretici firmaların, gerektiğinde ürünlerini geri çekme planlamasını yapmış olmaları gerekir. Ancak ürün sorumluluk sigortası yaptırmış firmalarda bile bu planlamanın bulunmadığı görülmüştür. Bu biraz da firmaların ürünlerine güvenmesi ve ürünlerinden kaynaklanan bir sorun olacağına inanmaması yüzündendir. 

Ürün geri çağırma sigortası şu hasarlar için güvence vermektedir:

  • Dağıtım teşkilatına ve gerekiyorsa kamuoyuna bilgi verme masrafları
  • Geri çağrılan ürünler belirlenecek toplama noktalarına iade etme masrafları
  • Geri çağrılan ürünlerin tasfiyesi veya yok etme masrafları
  • Geri çağrılan ürünlerin sınıflandırma masrafları
  • Geri çağrılan ürünlerin ara depolama masrafları
  • Geri çağrılan ürünlerin test masrafları
  • Geri çağrılan ürünlerin parça değiştirme ve onarma masrafları
  • Ürün geri çağırma işlemi sonucunda ortaya çıkan fazla mesai masrafları
  • Geri çağrılan ürünlerin nakliyat masrafları
  • Geri çağrılan ürünlerin gerekli performans ve kontrolleri ile ilgili masraflar

Bazı sigorta şirketleri, ürün geri çağırma sigortası hizmetlerini sunarken aynı zamanda, hasarın önlenmesi ve en aza indirilmesi konusunda uzman hasar kontrol mühendisleri, gıda riski konusunda deneyimli hasar kontrol uzmanları ve son derece deneyimli uzman bir ekiple danışmanlık hizmetleri ve halkla ilişkiler konusunda destek de vermektedir.
28/11/2013 tarihinde yürülüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, kusurlu ürünlerin neden olacağı zararlara ilişkin sorumlulukları düzenlemektedir. Yasa, ayıplı mal ve hizmetler başlığı altında, ayıplı malın neden olduğu bütün zararlardan, üretici, ithalatçı, satıcı, acente ve bayinin, tüketiciye karşı müştereken ve müştereken sorumlu olduklarını ifade eder. Ayrıca yasaya göre, satılan malın ayıplı olduğunun bilinmiyor olması bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. 
Ürün geri çağırma sigortası ile ilgili olarak, uygulama esasları, hangi durumları kapsadığı, hangi durumları kapsam dışı tuttuğu, hangi güvenceleri verdiği ve benzeri birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.